Výzva 01/OÚSV/19

Dňa 19.8.2019 bola Okresným úradom Snina vyhlásená výzva 01/OÚSV/19 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku.

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Snina
Dátum zverejnenia výzvy: 19.8.2019
Termín na podanie žiadostí: 19.8.2019 – 19.9.2019

Prioritné oblasti a opatrenia AP:

B. Prioritná oblasť Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov       

B.1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti

B.2. Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov

B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika

 

C. Prioritná oblasť Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

C.1. Kvalitné vzdelávanie pre všetkých

C.2. Tréningové centrum, duálne vzdelávanie

C.3. Sociálne podnikanie

C.4. Podpora služieb zamestnanosti

 

D. Prioritná oblasť Zlepšenie kvality života obyvateľov

D.1. Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra

D.2. Dostupné sociálne a zdravotné služby

D.3. Komunitný život

 

E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni PSK

 

F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy

Podrobnejšie informácie k jednotlivých prioritným oblastiam sú dostupné na webe najmenej rozvinutých okresov na Slovensku http://www.nro.vlada.gov.sk a v aktuálnej verzií Akčného plánu okresu Snina, ktorý je zverejnený na webovej stránke http://www.minv.sk/?akcny-plan-1

Oprávnení predkladatelia projektov:
Oprávneným predkladateľom sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia.

Výzva s prílohami je dostupná na: http://www.minv.sk/?akcny-plan-1

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.