Výzva „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ – OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

· stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c) a d) a § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • stredné odborné školy

 • stredné športové školy (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)

 • konzervatóriá

 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  Pozn.: V súlade so zákonom č. 209/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1.9.2019 sú oprávnenými žiadateľmi v súlade so zákonom zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 1.9.2019 oprávnenými žiadateľmi výzvy stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c), d) a e) a § 95 ods. 1 písm. c):

 • stredná odborná škola

 • stredná športová škola (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)

 • škola umeleckého priemyslu

 • konzervatórium

 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

· samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie – samosprávny kraj je oprávnený predložiť jednu alebo viacero ŽoNFP pre jednu školu alebo viac škôl, avšak tá istá škola môže byť predmetom podpory len v jednej ŽoNFP

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28.10.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 15.01.2020
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu:

https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa bude konať v pondelok dňa 9. septembra 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava.

 

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU!

Dovoľujeme si Vás informovať, že informačný seminár bude dostupný aj potenciálnym žiadateľom, ktorí sa ho nebudú môcť osobne zúčastniť a to cez priamy prenos informačného seminára prostredníctvom online internetového vysielania. Vytvorený materiál bude zverejnený na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a tak naďalej poslúži ostatným potenciálnym žiadateľom o NFP.

PRIHLÁSIŤ NA ONLINE PRENOS SEMINÁRA SA MÔŽETE TU!

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.