Rok: 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných – „Pracuj, zmeň svoj život“. Vďaka týmto aktivitám pomôže približne 8…

Subjektom sociálnej ekonomiky môže byť: Občianske združenie Nadácia Neinvestičný fond Nezisková organizácia Účelové zariadenie cirkvi Obchodná spoločnosť Družstvo Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je zamestnávateľom Zároveň platí: a) Nie sú väčšinovo riadení,…

Žiadosť o investičnú pomoc Žiadosť sa podáva priebežne, nakoľko investičná pomoc nie je viazaná na výzvy. Žiadosť sa podáva na Ministerstvo hospodárstva SR.Formuláre podávané žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci:…

Dňa 10.08.2020 bola Okresným úradom v Snine vyhlásená Výzva 04/OÚ-SV/2021  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad SninaDátum zverejnenia výzvy: 10.08.2020Termín na podanie žiadostí: 10.08.2020 – 31.08.2020