OZNAM o predĺžení termínu uzatvorenia výzvy „Moderné technológie“

V súvislosti s mimoriadnou situáciou šíriacej sa epidémie koronavírusu sa Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu rozhodol predĺžiť termíny na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve so zameraním na „Moderné technológie“, s účinnosťou platnou od dnešného dňa.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 (ďalej len „SO OPII“) konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov o vydaní Usmernenia č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2020/7/11 – DOP so zameraním na „Moderné technológie“ (ďalej len „Usmernenie“) s účinnosťou od 19.03.2020.

Cieľom Usmernenia je predĺženie termínov uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dôvodu schválenia Uznesenie vlády SR č. 111/2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa, z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona virusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1036).

SO OPII týmto poskytuje žiadateľom dlhší čas na prípravu dokumentácie pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Aktualizované termíny uzavretia hodnotiacich kôl sú uvedené v tabuľke nižšie:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 Termín uzavretia hodnotiaceho kola n
26.06.2020 26.08.2020 v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Usmernením sa zároveň dopĺňa do Výzvy č. OPII-2020/7/11 – DOP podmienka poskytnutia príspevku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1046, ktorej cieľom je overiť, či žiadateľ nie je ako vylúčená osoba alebo subjekt evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES).

Usmernenie vrátane upravenej Výzvy č. OPII-2020/7/11 – DOP je zverejnené na stránke:

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/.

ZDROJ: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-o-predlzeni-terminu-uzatvorenia-vyzvy-moderne-technologie/

centrum snina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.