Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov EŠIF

Vzhľadom na aktuálny stav a preventívne opatrenia Vlády SR a SIEA v súvislosti so šírením COVID-19, v rámci ktorých sa zaviedla práca zamestnancov poskytovateľa z domu, s čím súvisia aj obmedzenia výkonu niektorých činností, bol určený ako prioritný spôsob komunikácie elektronická forma – e-mail, resp. cez e-schránku SIEA.

Uvedené opatrenie sa týka žiadateľov a prijímateľov v rámci OP KŽP, OPII, OP KaHR, OP SOP PS.

Potenciálni žiadatelia o príspevky môžu počas trvania opatrení využívať aktuálne zverejnené e-mailové a mobilné kontakty manažérov pre informovanie a komunikáciu.

Prijímateľom SIEA odporúča prípadné dotazy, podnety na vysvetlenia a usmernenia adresovať svojim projektovým manažérom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

V súvislosti s mimoriadnym stavom a prijatými opatreniami si SIEA dovoľuje upozorniť na možné nedodržanie štandardných lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii pre úkony vykonávané zo strany SIEA ako poskytovateľa vo vzťahu k schvaľovaniu a implementácii projektov.

Vzhľadom na očakávané veľké množstvo emailových otázok SIEA žiada všetkých záujemcov o trpezlivosť a zhovievavosť k dlhšiemu termínu vybavenia.

Zároveň si SIEA dovoľuje požiadať žiadateľov resp. prijímateľov, aby včas informovali o riziku nedodržania stanovených lehôt, resp. zmluvných povinností zo svojej strany, a to prostredníctvom e-mailu určených kontaktných osôb, manažérov posudzovania projektov, projektových manažérov, manažérov monitorovania resp. prostredníctvom e-schránky SIEA.

O riešení konkrétnych situácií budú žiadatelia/prijímatelia včas informovaní zo strany poskytovateľa prostredníctvom príslušných manažérov.

V konzultačných a poradenských centrách, ktoré SIEA spravuje v rámci národných projektov podporených z EŠIF, sú obmedzené iba osobné konzultácie. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou. Uvedené sa týka centier národných projektov Žiť energiouZelená domácnostiam II,  Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

zdroj: https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-20775/dolezite-informacie-pre-ziadatelov-a-prijimatelov-esif/

centrum snina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.