Remišová: Presúvame 1,2 miliardy eur na boj s koronavírusom, na záchranu pracovných miest a do zdravotníctva

V súvislosti so zmierňovaním dopadov pandémie podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová predložila na rokovanie vlády materiál, ktorý umožní presun eurofondov v objeme 1,252 miliardy eur. Prostriedky sú určené na udržanie zamestnanosti, podporu podnikov a do zdravotníctva. 

Vicepremiérka Veronika Remišová sa za posledný mesiac stretla s deviatimi ministrami, ktorí majú na svojich rezortov operačné programy, prostredníctvom ktorých Slovensko čerpá eurofondy. „Máme za sebou niekoľko týždňov náročných rokovaní. Vďaka dôslednej analýze zmysluplnosti projektových zámerov sa nám spoločne s rezortnými ministrami podarilo nájsť v jednotlivých operačných programoch viac ako miliardu eur na boj s koronavírusom,“ uviedla podpredsedníčka vlády Veronika Remišová a súčasne dodala, že predložený materiál zohľadňuje aj závery jej komunikácie s Európskou komisiou. „Pri rokovaniach s Európskou komisiou som apelovala predovšetkým na čo najväčšiu flexibilitu pri presúvaní európskych zdrojov medzi jednotlivými operačnými programami a fondami, čo sa nám aj podarilo dosiahnuť. Je totiž mimoriadne dôležité, aby sme nasmerovali eurofondy najmä do udržania zamestnanosti a pomoci ľuďom,“ zdôraznila Remišová.

Eurofondy sa presmerujú do piatich oblastí, a to:

– na podporu zdravotníckeho systému v sume 249,20 milióna eur,

– na udržanie zamestnanosti vo výške 506,99 milióna eur,

– na podporu pre mikro, malé a stredné podniky vo výške 330,20 milióna eur,

– na podporu zložiek integrovaného záchranného systému vo výške 51 milióna eur

– na iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19 vo výške 114,80 milióna eur.

Jednotliví ministri v zmysle tohto materiálu musia v čo najkratšom čase presunúť peniaze a zároveň urýchlene vyhlásiť špecializované výzvy zamerané na spomínané oblasti. Materiál, ktorý dnes vláda schválila, predstavuje prvú fázu uvoľňovania prostriedkov na boj s koronavírusom. V druhej fáze sa budú hľadať ďalšie zdroje. Znamená to, že ministerstvá, zodpovedné za riadenie eurofondov, budú musieť zanalyzovať, kde sa peniaze používajú neefektívne, aby sa mohli presunúť na opatrenia súvisiace s pandémiou.

„V situácii, keď nám chýbajú peniaze, si nemôžeme dovoliť, aby nám prepadlo čo i len jediné euro,“ uviedla Remišová s tým, že už teraz má na stole projekty realizované minulou vládou,
na ktoré sú v dôsledku zlého riadenia uplatnené vysoké korekcie a prepadnuté peniaze idú až do miliónov eur. „Našim spoločným cieľom je, aby navrhované opatrenia boli zavedené do praxe čo najskôr, aby sme ľudí na Slovensku ochránili pred negatívnymi vplyvmi celosvetovej pandémie koronavírusu a podporili ekonomiku a zachovanie pracovných miest,“ skonštatovala Veronika Remišová.

V súčasnosti už sú vyhlásené dve výzvy na boj proti koronakríze. Prvou je upravená výzva Ministerstva vnútra SR z Operačného programu Kvalita životné prostredie. Cez ňu môžu Ministerstvo zdravotníctva SR a Hasičský a záchranný zbor nakupovať diagnostický materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky či refundovať mzdové náklady. Alokácia je aktuálne 13 miliónov eur, no pripravuje sa jej navýšenie o takmer 40 miliónov eur, ako aj rozšírenie okruhu žiadateľov. Druhou výzvou, ktorá je na aktuálnu situáciu určená, je výzva z Operačného programu Výskum a inovácie so zameraním na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Alokovaných je na ňu 33,7 milióna eur, no tu sa tiež chystá navýšenie o 7 miliónov eur. Cieľom je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá nepodnikateľských výskumných inštitúcií a podnikateľských výskumných inštitúcií.

Pripravujú sa však aj ďalšie výzvy, aby sme boj s koronavírusom čo možno najlepšie porazili. Jednou je výzva pre všetky typy výskumných inštitúcií na aktivity, ktoré priamo podporujú boj s pandémiou COVID-19. Ďalšou bude výzva pre medzinárodné projekty so slovenskou účasťou. V procese prípravy sú okrem výziev aj vyzvania na národné projekty. Pôjde napríklad o stabilizáciu a zabezpečenie kontinuity pedagogických zborov, vytvorenie a financovanie pozície asistenta učiteľa a inkluzívnych tímov, posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenie vybavenia ľudí v teréne či o podporu stabilizácie siete materských škôl a udržanie pracovných miest v nich.

„Zdravie je neoceniteľné a tam sa nám vďaka opatreniam, ktoré sme zaviedli pri riešení koronakrízy, veľmi darí, sme najlepší v Európe, čo sa týka malého počtu obetí. No je potrebné sa starať aj o zdravie ekonomiky. Nesmieme dopustiť, aby nám padli malí a strední podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí, či živnostníci. Musíme sa snažiť zachovať čo najviac pracovných miest a v týchto ťažkých časoch pomôcť aj zamestnancom. Na to sú tieto peniaze z eurofondov určené a urobíme všetko pre to, aby dopad krízy bol čo najmenší. Verím, že spolu to zvládneme,“ doplnila na záver vicepremiérka Veronika Remišová.

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/remisova-presuvame-12-miliardy-eur-na-boj-s-koronavirusom-na-zachranu-pracovnych-miest-a-do-zdravotnictva/

centrum snina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.