Pod nové ministerstvo prejde celý regionálny rozvoj i časť agendy z rezortu financií a úradu vlády

Novovznikajúce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) bude mať pod jednou strechou regionálny rozvoj, ako aj viaceré finančné mechanizmy. Tento presun kompetencií schválila vláda na návrh podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej. K zmene dôjde k 1. októbru 2020.

„Ako z Programového vyhlásenia vlády, z koaličnej zmluvy a zo zmeny kompetenčného zákona vyplýva, som veľmi rada, že sme na vláde schválili prechod kompetencií na nové ministerstvo regionálneho rozvoja. Špeciálne je to regionálny program IROP, ktorý rieši podporu našim regiónom, mestám, obciam a vyšším územným celkom. V súčasnosti tento program nefunguje dobre, pričom má pozastavené platby z Európskej komisie. Preto je pred nami obrovská úloha sfunkčniť ho tak, aby sa v čase krízy dostali peniaze rýchlo a efektívne práve do regiónov, miest a obcí. Na novovznikajúce ministerstvo takisto predchádzajú kompetencie aj z Úradu vlády SR, a to v prípade manažmentu nórskych a švajčiarskych fondov, ako aj platobná jednotka z Ministerstva financií SR. Cieľom je zefektívniť všetko tak, aby sa viaceré činnosti nerobili na rôznych rezortoch viackrát, ako aj šetriť, zjednodušiť a zbaviť sa byrokracie,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Presunom úloh a funkcií sa jednak zoptimalizuje riadenie eurofondov, ale aj posilní transparentnosť, efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť, na čo kladie veľký dôraz aj Európska komisia. Pod nové ministerstvo, ktoré vznikne 1. júla 2020, prejdú všetky kompetencie zo zanikajúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a od 1. októbra 2020 aj niektoré kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstva financií SR (MF SR) a Úradu vlády SR (ÚV SR).

Nový rezort bude riadiacim orgánom pre viaceré programy, ako je napríklad IROP 2014 – 2020 či Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Súčasne sa na MIRRI SR presunú viaceré platobné jednotky, ako aj programy, a to napríklad IROP 2014 – 2020 alebo Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020. MIRRI SR bude tiež riadiacim orgánom a zároveň platobnou jednotkou pre OP Technická pomoc 2014 – 2020, čo bola doteraz kompetencia Úradu vlády SR. Okrem toho bude riadiť aj iné finančné mechanizmy, ako sú napríklad Nórske fondy, do ktorých prispievajú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko a putujú na podporu a rozvíjanie vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a týmito troma krajinami. Spravovať bude aj Švajčiarsky finančný mechanizmus, Dunajský národný program a Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa.

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/urad/pod-nove-ministerstvo-prejde-cely-regionalny-rozvoj-i-cast-agendy-z-rezortu-financii-a-uradu-vlady/

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.