Výzva Ministerstva kultúry SR v programe 2 – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020

Výzva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“). Zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Podpora slúži okrem podpory živej kultúry aj na podporu vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu OZP alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Program tiež slúži na podporu neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility v predmetnej oblasti.

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,

podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,

podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy)

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum

Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na webovom sídle ministerstva – https://ds.culture.gov.sk/#31AC231F-E9F0-431B-A0E0-84FA0F9DD6E5;fc251fe0-46a6-c9c4-a6b2-eac01bbb0039

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 22. júla 2020 (vrátane)

Viac o výzve na: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2020-34a.html

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.