Mesiac: júl 2020

Dňa 01.07.2020 bola Okresným úradom v Snine vyhlásená Výzva 03/OÚ-SV/2020  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad SninaDátum zverejnenia výzvy: 01.07.2020Termín na podanie žiadostí: 01.07.2020 – 31.07.2020…