Prvá výzva v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov je vyhlásená !

Správca programu – Úrad vlády SR vyhlásil dňa 15. júla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov. “.

Úsilím tohto programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť na Slovensku. Cieľom tejto prvej výzvy LDI01 je podporiť projekty zlepšujúce prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.

Podporené projekty vytvoria multifunkčné centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Multifunkčné centrum pre mládež je definované ako ucelená štruktúra/sieť centier pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do projektu.

Centrom pre mládež sa rozumie akákoľvek inštitúcia (školy, školské zariadenia, strediská voľného času, športové kluby, knižnice, zdravotnícke strediská a dokonca aj menej inštitucionalizované typy centier), ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Žiadateľ (zvyčajne obec) by mal mať jasnú a logickú víziu práce s deťmi a mládežou na danom území, takže v každom podporenom projekte sa očakáva širší okruh opatrení, aktivít, centier a inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou.

Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty, ktoré pomôžu deťom a mládeži zo znevýhodnených oblastí Slovenska zlepšiť ich životnú perspektívu. Je to zároveň príležitosť pre miestne a regionálne inštitúcie v spolupráci so slovenskými a nórskymi partnermi realizovať projekty so zámerom vytvoriť multifunkčné centrá pre mládež, ktoré budú prispievať k zvyšovaniu ich osobného rozvoja a tým aj ich životnej úrovne.

V prípade priaznivých podmienok pre cestovanie vyhlásenie bilaterálnej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na hľadanie a budovanie partnerstiev s potenciálnymi donorskými partnermi z Nórska za účelom predloženia spoločnej žiadosti o projekt v rámci výzvy LDI01 sa predpokladá v priebehu letných mesiacov tohto roku. Informačný deň k výzve sa plánuje začiatkom septembra 2020.

Viac o výzve nahttps://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ld01/

Zdroj: Úrad vlády SR

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.