Mesiac: september 2020

Žiadosť o investičnú pomoc Žiadosť sa podáva priebežne, nakoľko investičná pomoc nie je viazaná na výzvy. Žiadosť sa podáva na Ministerstvo hospodárstva SR.Formuláre podávané žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci:…