Mesiac: október 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných – „Pracuj, zmeň svoj život“. Vďaka týmto aktivitám pomôže približne 8…

Subjektom sociálnej ekonomiky môže byť: Občianske združenie Nadácia Neinvestičný fond Nezisková organizácia Účelové zariadenie cirkvi Obchodná spoločnosť Družstvo Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je zamestnávateľom Zároveň platí: a) Nie sú väčšinovo riadení,…