Pracuj, zmeň svoj život

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných – „Pracuj, zmeň svoj život“. Vďaka týmto aktivitám pomôže približne 8 000 ľuďom nájsť si zamestnanie či rozbehnúť vlastné podnikanie. K dispozícii je pre nich vyčlenených necelých 43 mil. eur. 

Prvú fázu podpory zamestnanosti spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 20. júla tohto roku. Vďaka 35 mil. eur môže pomôcť 10 000 evidovaným bez práce nájsť si zamestnanie. V októbri sa spúšťa druhá fáza, kde sa plánuje za 43 mil. eur podporiť ďalších približne 8 000 nezamestnaných. Následne, začiatkom decembra, sa spustí tretia fáza, kde je k dispozícii 32 mil. eur pre 14 000 nezamestnaných.

Pomoc pre SZČO

V rámci aktivity č. 1 projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ budú podporení nezamestnaní, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v rôznych odvetviach. Založiť si môžu živnosť podľa živnostenského zákona, pôsobiť môžu napr. aj ako zdravotnícki pracovníci, finanční agenti, advokáti, ale aj ako samostatne hospodáriaci roľníci. Podmienkou je, aby túto činnosť následne vykonávali nepretržite najmenej dva roky.

Požiadanie je jednoduché. Nezamestnaný predloží úradu práce písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku, relevantný podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov na plánovanú podnikateľskú činnosť. Po splnení podmienok mu následne úrad vyplatí príspevok vo výške 5 600 €. Pre túto aktivitu je k dispozícii takmer 17 mil. eur pre 3 000 nezamestnaných.

Príjemca príspevku musí po prvom roku podnikania predložiť úradu práce správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti. Mesiac pred ukončením povinného nepretržitého dvojročného podnikania predloží aj doklady o použití príspevku vrátane správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti v druhom roku. Ak príjemca príspevku prestane prevádzkovať svoju činnosť pred uplynutím dvoch rokov, musí úradu vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Viac informácií nájdete tu.

Pomoc pre sociálne služby

Druhou aktivitou sa plánuje prispieť k vytváraniu pracovných miest u registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb. Ak vytvoria na minimálne 9 mesiacov pracovné miesto pre evidovaného nezamestnaného, úrad práce im vyplatí jednorazový finančný príspevok na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca za 9 mesiacov. Maximálna výška príspevku na mesiac je 1 366,59 eura, čo predstavuje 95 % celkovej ceny práce vypočítanej z celoslovenskej priemernej mzdy za 1. – 3. štvrťrok 2019.

Úlohou je pomôcť poskytovateľom sociálnych služieb pri získavaní pracovnej sily, ktorej je v tejto oblasti nedostatok. Na toto opatrenie máme vyčlenených 16 mil. eur.

Viac informácií nájdete tu.

Pomoc pre zamestnávateľov

Treťou aktivitou nového projektu je podpora vytvárania nových pracovných miest pre evidovaných nezamestnaných v rôznych oblastiach. Zamestnávateľ, ktorý vytvorí miesto pre nezamestnaného na minimálne 6 mesiacov a nezaviaže sa k jeho následnému udržaniu, dostane od úradu práce príspevok na úhradu 66 % celkovej ceny práce zamestnanca za 6 mesiacov. Maximálna výška príspevku na mesiac je 949,42 eura, čo predstavuje 66 % celkovej ceny práce vypočítanej z celoslovenskej priemernej mzdy za 1. – 3.- štvrťrok 2019.

Ak sa zamestnávateľ zaviaže, že vytvorené miesto pre nezamestnaného po polroku udrží ďalšie tri mesiace, bude mať nárok na príspevok vo výške 85 % celkovej ceny práce zamestnanca za 6 mesiacov. Maximálna výška príspevku na mesiac je v tomto prípade 1 222,74 eura, čo predstavuje 85 % celkovej ceny práce vypočítanej z celoslovenskej priemernej mzdy za 1. – 3.- štvrťrok 2019.

Úlohou je podporovať zamestnávateľov, aby aj v tomto ťažkom období vytvárali pracovné miesta. Tento príspevok im bude vyplatený jednorazovo za všetkých šesť mesiacov. Očakáva sa, že bude podporené vytvorenie takmer 1 600 nových pracovných miest. K dispozícii na to je 10 mil. eur.

Viac informácií nájdete tu.

Všeobecné podmienky projektu

Aktivitami podporujeme nezamestnaných, ktorí sú v evidencii minimálne jeden mesiac. Žiadosť o príspevok v rámci projektu môže záujemca podať najneskôr do 04. 12. 2020, pričom pracovné miesto musí vytvoriť najneskôr k 01. 01. 2021.

Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.