Ministerstvo kultúry zverejnilo výzvu na finančnú podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín

Ministerstvo kultúry  v utorok 16. marca 2021 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V rámci tejto výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a asociálnym vylúčením.

Cieľom programu je zároveň podpora kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. mnohodetných rodín, rodín s jedným rodičom a pod.), kultúrnej integrácie migrantov, kultúry dospelých osôb ohrozených chudobou a asociálnym vylúčením (napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, odchovanci detských domovov, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, a pod.), osôb dlhodobo nezamestnaných, osôb bez domova a pod.

Medzi priority programu patrí tiež prevencia a eliminácia domáceho násilia, podpora rodovej rovnosti (podpora rovnosti príležitostí žien a mužov), prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, prevencia obchodovania s ľuďmi, výchova k tolerancii, predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou a vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami obyvateľstva navzájom.

Projekty  je možné predkladať v nasledovných podprogramoch:

  • podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie
  • podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť
  • podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy)
  • podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum
  • podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia

Ministerstvo kultúry v rámci tejto výzvy vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 1 200 000,- eur. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 23. apríla 2021.

Celé znenie výzvy nájdu žiadatelia na nasledovnom linku: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-zverejnilo-vyzvu-na-financnu-podporu-kulturnych-aktivit-osob-so-zdravotnym-postihnutim-a-znevyhodnenych-skupin/?fbclid=IwAR2NEv4iIJPP0k7tRyYT2mAKETWzeiOswxeWkuIQmXKb1V4iuBehGC36MVc

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.