Rok: 2022

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plne hviezd. Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, prajeme Vám zo srdca prekrásne Vianoce. Centrum projektovej podpory n.o.

Národný projekt inovujme.sk vyhlasuje novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0. Podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch Slovenska môžu žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie až do výšky 15 000…

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Využívaním…

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina Dátum zverejnenia výzvy 23.06.2022 Termín na podanie žiadostí 23.06.2022 – 23.07.2022 Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu 148 129,32 € Minimálna…

Dňa 15.2.2022 boli  v súlade s  § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…