Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Poloniny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Poloniny

Trvanie výzvy:

Dátum vyhlásenia výzvy:14. 4. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 14. 6. 2022

Oprávnenými sú aktivity realizované v týchto katastrálnych územiach: Stakčín, Stakčínska Roztoka a okolie, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová, Ubľa, Brezovec, Parihuzovce, Čukalovce, Jalová, Topoľa, Runina, Ulič, Runina, Uličské Krivé, Kolbasov, Ruský Potok, Zboj, Nová Sedlica, Pčoliné, Parihuzovce, Osadné, Hostovice, Čukalovce, Snina, Zemplínske Hámre, Kolonica, Ladomirov.

Maximálna a minimálna výška príspevku: Výška finančného príspevku je 100 % výdavkov na oprávnené aktivity. Maximálna výška žiadaného príspevku na žiadateľa je daná výškou alokácie na výzvu. Minimálna výška žiadaného príspevku na žiadateľa je 30 000,00 €.

Oblasti oprávnených aktivít :

A) aktivity v oblasti prírodného, resp. „mäkkého“ turizmu (napr. dobudovanie verejnej turistickej infraštruktúry pre celoročné aktivity poskytovanej bezplatne, nové trasovanie turistickej cesty a realizovanie náučných lokalít – bezplatne poskytované návštevníkom,…..)

B) aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa v nadväznosti na zmenu klímy a nadväzujúcich činností (napr. realizácie vodozádržných a protieróznych opatrení podporujúcich ochranu oblastného vodného zdroja, revitalizácia zvážnic ako protierózneho opatrenia v lesnatých častiach územia NP, ukážka remesiel – poskytované bezplatne alebo za zlomok ceny pre turistov /návštevníkov/širokú verejnosť ako súčasť kultúrnej propagácie regiónu,…..)

C) aktivity v oblasti podpory zachovania rusínskej kultúry a tradičných remesiel (napr. realizácia rôznych architektonických prvkov (prístrešky, oddychové zóny, ploty) za účelom realizácie a podpory rusínskej kultúry, Ikonopisectvo (reštaurovanie kníh, vybavenie ikonopiseckých dielní, zriadenie múzea ikon –vstup bezplatne alebo vstupné bude predstavovať zlomok prevádzkových nákladov) a iné aktivity tohto charakteru).Viac aktivít nájdete priamo vo Výzve (str.9-10): https://www.minzp.sk/…/vyzva-ziadatelov-rozvojovych

Realizácia aktivít musí byť ukončená do:31. marca 2026 – fyzická realizácia aktivít projektu a30. júna 2026 – celkové finančné ukončenie projektu.

Zoznam povinne sledovaných merateľných ukazovateľov:

– počet vytvorených pracovných miest,

– počet pracovníkov, ktorí sú platení v rámci projektu,

– počet vytvorených pracovných miest mimo projektu(tie, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu alebo po jeho realizácii)

Viac info: https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.