Výzva č.7/OÚ-SV/2022

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina

Dátum zverejnenia výzvy 23.06.2022

Termín na podanie žiadostí 23.06.2022 – 23.07.2022

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu 148 129,32 €

Minimálna a maximálna výška regionálneho príspevku:
Minimálna výška regionálneho príspevku je 20 000,00 €
Maximálna výška regionálneho príspevku je 148 129,32 €

Aktivity plánu rozvoja:
Prioritná oblasť B. – Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov
Opatrenie B.2. – Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov

Oprávnené obdobie vzniku nákladov : Od 01.01.2022

Oprávnení predkladatelia projektov (žiadatelia):
a) regionálna rozvojová agentúra;
b) slovenská časť euroregiónu;
c) európske zoskupenie územnej spolupráce;
d) občianske združenie;
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;
f) obec;
g) vyšší územný celok;
h) registrovaný sociálny podnik;
i) Slovenský Červený kríž;
j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky;
k) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo;
q) iné právnické osoby neuvedené v bode a) až p);
r) fyzické osoby – podnikatelia.

Kontakty pre účely konzultácií:

Žiadateľ ma právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu
Centrum projektovej podpory n.o.
Partizánska 1057, 069 01 Snina
Mgr. Diana Lukáčová
Tel.č.: 0910 445 885
Email: cpp.snina@gmail.com
www.cppsnina.sk

Zamestnankyne okresného úradu Snina:
Mgr. Silvia Kudráková, email: silvia.kudrakova@minv.sk
Mgr. Jana Tilňaková, email: jana.tilnakova@minv.sk
Tel.č.: 057/779 5905

Celé znenie Výzvy a ostatné dokumenty k Výzve:

Akčný plán/ Plán rozvoja v znení dodatku č.1

Výzva 07/OU-SV/2022

Žiadosť o regionálny príspevok ŽoRP

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok ( so spolufinancovaním)

Zoznam základných príloh

Zoznam merateľných ukazovateľov

Zákon 336-2015 Z.z o podpore najmenej rozvinutých okresov -platné znenie od 1.11.2021

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku.č.1

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc pre poľnohospodárov

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc pre podnikateľov

Návod na podanie cez UPVS

Kontrolný list

Hodnotiaci hárok

Riadiaci výbor pre najmenej rozvinutý okres Snina:

Štatút a rokovací poriadok

Zoznam členov

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.