Výzva na rok 2022 – Predchádzanie sociálneho vylúčenia (MVO)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: 13036/2022/OSMRR

Cieľ výzvy: Podpora aktivít na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít.

Termín na podanie žiadostí od 06. 07. 2022 do 08. 08. 2022

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov od dátumu vyhlásenia výzvy do 31.12.2022

Alokácia na výzvu 1 110 178 EUR

Maximálna výška požadovanej dotácie 50 000 EUR vo forme bežných výdavkov.

Minimálna výška požadovanej dotácie 20 000 EUR vo forme bežných výdavkov.

Spolufinancovanie minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnení žiadatelia:

– občianske združenie

– nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

– právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Oprávnené územie realizácie projektu

– Banskobystrický kraj

– Prešovský kraj

– Košický kraj

Oprávnenými typmi aktivít na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva sú napríklad:

a) realizácia terénnych a ambulantných služieb základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre jednotlivcov a rodiny;

b) krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia;

c) krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia pre mládež trpiacu psychickými poruchami v dôsledku sociálnej izolácie;

d) poradenstvo pri ohrození a strate práce, pomoc pri hľadaní možností uplatnenia na trhu práce;

e) organizácia voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít.

Viac info : https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.