Rok: 2023

Okresný úrad Snina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023. Termín na podanie žiadosti 1.3.2023- 3.4.2023 Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:  355 010,06 € Z toho bežné výdavky-…