Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť 2.0

Cieľ inovačných poukážok

 • prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, ktoré umožnia presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska
 • pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je od 10 000 EUR do 50 000 EUR s intenzitou pomoci maximálne 85% z celkových oprávnených výdavkov
 • na inovačné poukážky je vyčlenených 1 000 000 eur pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 1. 2. 2023
 • dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 15. 3. 2023, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 • ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
 • ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
 • ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE, okrem žiadateľov, ktorým bola schválená ŽoIP v rámci akejkoľvek inej predchádzajúcej výzvy NP ZIVSE, ktorú žiadateľ späť vzal po jej schválení, alebo odstúpil od uzatvorenej zmluvy IP

Oprávnení riešitelia

 • FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

Využitie inovačných poukážok

Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény „Zdravá spoločnosť“. V rámci tejto domény sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritnej oblasti 4-2: Inovatívne výrobky (vrátane materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve v nasledujúcich oblastiach:

 • projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovedy, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení
 • materiály a biomateriály pre zdravotníctvo
 • lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov)
 • 3D tlač a 3D biotlač
 • senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

Zdroj: https://www.inovujme.sk/sk/podniky

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.