Kategória: Aktuality

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Využívaním…

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina Dátum zverejnenia výzvy 23.06.2022 Termín na podanie žiadostí 23.06.2022 – 23.07.2022 Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu 148 129,32 € Minimálna…

Dňa 15.2.2022 boli  v súlade s  § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…