Konzultačné hodiny

V zmysle pracovného poriadku Centra projektovej podpory n.o. podľa §84 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov boli stanovené

Konzultačné hodiny pre verejnosť:

Pondelok 8:00 – 14:30

Utorok 8:00 – 14:30

Streda 8:00 – 14:30

Štvrtok 8:00 – 14:30

Piatok 8:00 – 14:00

V prípade potreby si môžete dohodnúť stretnutie telefonicky aj mimo konzultačných hodín pre verejnosť na tel. čísle 0910 445 885.