Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výzva na rok 2021

Mimovládky v regiónoch budú podporené dotáciou 1 100 000 €Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Mimovládne organizácie môžu získať dotáciu od 10- do 50-tisíc eur. Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sa zameriavajú na:

🟩rozvoj vnútorného potenciálu územia

🟩podporu predchádzania sociálneho vylúčenia

🟩rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu

🟩rozvoj turistickej infraštruktúry

🟩starostlivosť o kultúrne dedičstvo

🟩ochranu životného prostredia

🟩komunitné aktivity

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF, 808 kB)

Prílohy k výzve: