Podporené projekty

Centrum projektovej podpory započalo svoju činnosť 2.4.2019. V roku 2019 bolo celkovo odkonzultovaných a na UPVII zaslaných 28 žiadostí o poskytnutie RP. UPVII zazmluvnil celkovo 13 žiadateľov. Zazmluvnená výška ŽoRP je 739 965, 00 eur.

INFORMÁCIE K PREDKLADANIU PROJEKTOV

ZAZMLUVNENÉ PROJEKTY V ROKU 2019

V roku 2019 bola zverejnená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku  na rok 2020. Počas trvania Výzvy 01/OÚ- SV/2019 bolo konzultovaných 10 žiadostí o poskytnutie RP. 1 žiadosť bola stiahnutá na vlastnú žiadosť. Na zasadnutí Výboru pre rozvoj okresu Snina bolo do ročných priorít zaradených celkovo 6 žiadostí. UPVII zazmluvnil celkovo 4 žiadateľov. Zazmluvnená výška ŽoRP je 229 028,00 eur.

VÝZVA 01/OÚ- SV/2019

REGISTER ŽIADOSTÍ – VÝZVA 01/OÚ-SV2019

Na začiatku roka 2020 prebehla aktualizácia ročných priorít na rok 2020. Počas trvania Výzvy 02/OÚ-SV/2020 bolo konzultovaných celkovo 22 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Na zasadnutí Výboru pre rozvoj okresu Snina bolo do ročných priorít zaradených celkovo 13 žiadostí v celkovej výške 459 741,00 eur. V júni 2020 bola Výzva 02/OÚ- SV/2020 zrušená z dôvodu zmeny posudzovania predložených projektov v rámci vyhlásených výziev na okresných úradoch a v júli 2020 bola vyhlásená nová výzva.  

VÝZVA 02/OÚ- SV/2020

REGISTER ŽIADOSTÍ- VÝZVA 02/OÚ-SV/2020

V júli 2020 opätovne prebehla aktualizácia ročných priorít na rok 2020 a bola zverejnená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2020. Počas trvania Výzvy 03/OÚ-SV/2020 bolo konzultovaných celkovo 21 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Na zasadnutí Výboru pre rozvoj okresu Snina bolo do ročných priorít zaradených celkovo 13 žiadostí. Zazmluvnených bolo 11 ŽoRP v celkovej výške 475 381,00 eur.

 VÝZVA 03/OÚ-SV/2020

REGISTER ŽIADOSTÍ- VÝZVA 03/OÚ-SV/2020

V auguste 2020 bola zverejnená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2021. Počas trvania Výzvy 04/OÚ-SV/2021 bolo konzultovaných celkovo 24 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Na zasadnutí Výboru pre rozvoj okresu Snina bolo do ročných priorít zaradených celkovo 10 žiadostí v celkovej výške 399 340,00 eur. Zazmluvnených bolo 6 ŽoRP v celkovej výške 250 000,00 eur.  

VÝZVA 04/OÚ-SV/2021

REGISTER ŽIADOSTÍ- VÝZVA 04/OÚ-SV/2021

V marci 2021 prebehla aktualizácia ročných priorít na rok 2021 a bola zverejnená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2021. Počas trvania Výzvy 05/OÚ-SV/2021 bolo konzultovaných celkovo 21 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Na zasadnutí Výboru pre rozvoj okresu Snina bolo do ročných priorít zaradených celkovo 7 žiadostí v celkovej výške 230 565,94 eur. Zazmluvnených bude všetkých 7 ŽoRP v celkovej výške 230 565,94 eur.

VÝZVA 05/OÚ-SV/2021

REGISTER ŽIADOSTÍ- VÝZVA 05/OÚ-SV/2021

V auguste 2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2022. Počas trvania Výzvy 06/OÚ-SV/2022 bolo konzultovaných celkovo 18 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku.

VÝZVA 06/OÚ-SV/2022

REGISTER ŽIADOSTÍ- VÝZVA 06/OÚ-SV/2022

V júni 2022 bola zverejnená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2022. Výzva je otvorená do 23.7.2022.   

VÝZVA 07/OÚ-SV/2022