Verejné obstarávanie

NOVÉ !

Dňa 9.6.2021 sa vďaka IPC pre EŠIF PSK uskutočnilo Online školenie s názvom Eurofondové verejné obstarávanie, Jednotná príručka a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“ . 

Témy – Kontrola verejného obstarávania, 

          – Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, 

          – Novela zákona o VO a jeho aplikácia v EŠIF, 

          – Finančné opravy, 

          – Najčastejšie nedostatky identifikované pri kontrole VO, 

          – Pravidlá na overenie hospodárnosti pri kontrole VO, 

          – Konflikt záujmov.

Jednotná príručka platná od 15.6.2021  – na stiahnutie tu

Prezentácia zo školenia – na stiahnutie tu

Pozvánka – tu

Aktuálne informácie o VO nájdete priamo na webe Úradu pre verejné obstarávanie  –  https://www.uvo.gov.sk/ 

Na stiahnutie-  Prezentácia – Základy verejného obstarávania – zvyšovanie právneho vedomia v oblasti VO

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  –  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343

Viac informácií o verejnom obstarávaní a regionálnom príspevku  –  https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#verejne-obstaravanie