Autor cppsnina

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina Dátum zverejnenia výzvy 23.06.2022 Termín na podanie žiadostí 23.06.2022 – 23.07.2022 Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu 148 129,32 € Minimálna…

Dňa 15.2.2022 boli  v súlade s  § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov…

Vážení žiadatelia Regionálnych príspevkov (2019-2020-2021),         radi by sme Vás upozornili na blížiaci sa termín na predkladanie vyúčtovania regionálneho príspevku. S tým sú spojené úkony, ktoré je potrebné…