Zákazka s nízkou hodnotou

Vďaka Informačno-poradenskému centru pre EŠIF v Humennom a Úradu pre verejné obstarávanie sme sa mohli zúčastniť online školenia s názvom: ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU.
Toto školenie sa konalo: 24. júna 2021 (štvrtok) od 9:00 hod. do 14:00 hod. Miesto konania: Online – MS Teams

Lektor: JUDr. Andrej Vaško, Mgr. Lucia Kaščáková (Stále pracovisko ÚVO Prešov).

Obsah kurzu:  

·         Čo je verejné obstarávanie  

·         Prípravná fáza  

·         Priebeh  

·         Výber najvhodnejšej ponuky  

·         Uzavretie zmluvy  

·         Súhrnné správy  

·         Výnimky zo zákona  

·         Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie  

·         Orientácie na webe, Profil VO  

Materiály z tohto školenia nájdete tu:

POZVÁNKA

INFOGRAFIKA zákazka s nízkou hodnotou

PREZENTÁCIA

STRUČNÁ PRÍRUČKA ÚVO– verejné obstarávanie a zákazka s nízkou hodnotou

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL

Aktuálne informácie o VO nájdete priamo na webe Úradu pre verejné obstarávanie  –  https://www.uvo.gov.sk/  a na novospustenej webovej stránke národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku – https://zevo.uvo.gov.sk/.