Zamestnanci

Mgr. Diana Lukáčová

riaditeľ 

tel.: +421 910 445 885

cpp.snina@gmail.com