Zamestnanci

Mgr. Diana Lukáčová                                                     Mgr. Michal Lukša, MBA

riaditeľ                                                                        predseda správnej rady n.o.

tel.: +421 910 445 885                                                tel.: +421 910 445 885

cpp.snina@gmail.com                                                cpp.snina@gmail.com